Çarşamba, 17 Eylül 2014 04:28

Kaygan-Pütürlü

ETKİNLİK PLANI
OKUL ADI :
TARİH
ÖĞRETMENİN ADI :
YAŞ GRUBU             :
ETKİNLİK  ADI : Kaygan-Pütürlü
ETKİNLİK TÜRÜ      : Fen Etkinliği
KAZANIM VE GÖSTERGELER
Bilişsel Gelişim
Kazanım7            :Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri     :Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.
Dinlediklerini /izlediklerin başkalarına anlatır.
Kazanım2            :Nesne /durum olaylarla ilgili tahminde bulunur.
Göstergeleri     :Nesne /durum olayın ipuçlarını söyler
İp uçlarını birleştirerek tahmini söyler .
Tahmin ile gerçek durumu karşılaştırır.
Dil Gelişimi
Kazanım17         :Neden sonuç ilişkisi kurar
Göstergeleri     :Bir olayın olası nedenlerini söyler.
Bir olayın olası sonuçlarını söyler.
MATERYELLER:
Toprak Krem toz sim
SÖZCÜKLER
KAVRAMLAR     :Kaygan – Pütürlü
ÖĞRENME SÜRECİ          :Öğretmen çocuklara kaygan ve pütürlü kavramları hakkında bilgi verir.Daha sonra bir deney yapacağını söyler. Önce çocukların ellerine krem sürülür ve ellerine iyice yedirmeleri istenir.  Sonuçla ellerinin ne kadar kaygan ve pürüzsüz olduğu gözlemlenir.   Daha sonra sınıf iki gruba ayrılır bir gruba krem, bir gruba da sim verilerek ellerine sürmeleri istenir. Ve çocuklardan bunun sonucu sorulur. Ellerinin pütürlü olduğu söylenir. İki kavram arasındaki farkı gözlemleyerek  neler olduğu tartışılır ve sınıfça konu hakkında sohbet edilir.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR:
Çocuklara toprak ve simi ağızlarına sürmemeleri gerektiği anlatılır.
DEĞERLENDİRME:
Ellerimiz önce ne oldu?
Toprak gelince ne oldu?
Sim gelince ne oldu?

Word Sayfası Olarak İndir
Unregistered Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum and Joomla Live Preview